#BUDDHABLESS

BUDDHABLESS

ทีม #BUDDHABLESS (แก๊งค์ฮิปฮอปเขียว เหลือง แดง อุ๋ย เอ็ม โต้ง กลุ่มแรก ที่ประสบความสำเร็จในเมืองไทย)