รีเซต
รายละเอียดการรับชมและวิธีการซื้อ Miss Universe Thailand Package ผ่าน TrueID

รายละเอียดการรับชมและวิธีการซื้อ Miss Universe Thailand Package ผ่าน TrueID

รายละเอียดการรับชมและวิธีการซื้อ Miss Universe Thailand Package ผ่าน TrueID

ข่าว

ผู้เข้าประกวด

กัลย์สุดา
ชนาคีรี
MUT 01

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
ทารีน่า
โบเทส
MUT 02

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
กนกภรณ์
มรรคผลสมบัติ
MUT 03

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
อซุนทีน่า
ชูศักดิ์
MUT 04

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
คริมา
สกุลตัน
MUT 05

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
นาตาชา
เปอะทิซอน
MUT 06

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
พีรญา
พวงสมบัติ
MUT 07

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
ศรินธรณ์
แคทเธอลีน แบรนสตัน
MUT 08

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
สุรารักษ์
เกียรติสูงเนิน
MUT 09

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
ณิชนิตา
ชาติธีรรัตน์
MUT 10

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
ธนัชชา
ไฝขวัญ
MUT 11

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
จิตรลด
เลขาวิจิตร์
MUT 12

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
นันทิยา
สุวรรณแสวง
MUT 13

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
กรกนก
ปรเมษฐานุวัฒน์
MUT 14

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
ศรสวรรค์ วังบุญ
ศรสวรรค์ วังบุญ
MUT 15

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
สุทธิดา
ไชยคำ
MUT 16

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
นัทกาญจน์
กุลชยวณัฐ
MUT 17

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
มิเอะ
ฮิราอิ
MUT 18

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
ทอฝัน
บินซอเล็ม
MUT 19

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
วนิดา
ดอกกุหลาบ
MUT 20

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
หยก
ศิริมาตย์
MUT 21

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
กชกร
กอนตระกูล
MUT 22

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
กษมา
ซื่อตรง
MUT 23

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
พิมพ์ณารา
ฟอนซูร์มูเล็น
MUT 24

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
ชุติกาญจน์
สุวรรณโคตร
MUT 25

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
มารีอา
แสงทองหิรัญ
MUT 26

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
แอนชิลี
สก๊อต-เคมมิส
MUT 27

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
กัญธิชา
จำปาทอง
MUT 28

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
เมลินดา
วีระเทศทิม
MUT 29

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote
สิรินญา
แสงงามปลั่ง
MUT 30

โหวตผ่าน

TrueMoveHOtherVote