รีเซต

ผู้เข้าประกวด

Tonnam
ต้นน้ำ
1
Mahnmook
ม่านมุก
2
KNOMWAN
ขนมหวาน
3
Hongyok
หงษ์หยก
4
Seamoon
ซีโมน
5
Kae
เก๋
6
Taln
ตาล
7
Meemie
มีมี่
8
Yodnam
หยดน้ำ
9
Chacha
ชาชา
10
Runma
รันม่า
11
Minnie
มินนี่
12
Nall
แนล
13
Saonoi
สาวน้อย
14
Jan
แจน
15
My
มาย
16
Remy
เรมี่
17
Eye
อาย
18
Preme
พรีม
19
Summer
ซัมเมอร์
20
Goii
ก้อย
21
Highway
ไฮเวย์
22
Center
เซนเตอร์
23
Grace
เกรซ
24
Fa
ฟ้า
25
Pim
พิม
26
Gigy
จีจี้
27