ยินดีต้อนรับสู่ ทรูไอดี

Fitting day : Live 27 Sep 2020: MUT 2020

Fitting day : Live 27 Sep 2020: MUT 2020

959
16
1 ชั่วโมง 56 นาที/ตอน
Audio: TH
Fitting day : Live 27 Sep 2020: MUT 2020
Fitting day : Live 27 Sep 2020: MUT 2020
959
16
1 ชั่วโมง 56 นาที/episode
Audio: TH
Fitting day : Live 27 Sep 2020: MUT 2020
Web - MUT Vote USSD and TruePoint
Web - MUT แก้ว เสื้อ
Web - MUT Vote TMN

คลิป

ข่าว

ผู้เข้าประกวด

เบญจรัตน์
อัครวณิชศิลป์ เอบิ
หมายเลข 1

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
ณัฐพัชร
พงษ์ประพันธ์
หมายเลข 5

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
อริสรา
ปุเรชะตัง
หมายเลข 6

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
ปวีนา
ซิงห์
หมายเลข 8

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
ปิยธิดา
โพธิ์ทอง
หมายเลข 9

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
ปุณิกา
กุลสุนทรรัตน์
หมายเลข 18

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
เอมมี่ คิม
ซอเยอร์
หมายเลข 26

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
มนัสวี
นิลบัวลา
หมายเลข 27

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
พรปรียา
จำนงบุตร
หมายเลข 30

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
ปทิตตา
สันติวิชช์
หมายเลข 33

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
ณัฏฐา
ทองแก้ว
หมายเลข 38

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
วันวิสา
โกลด์แมน
หมายเลข 43

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
รดามณี
กาญจนรัตน์
หมายเลข 45

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
จรีรัตน์
เพชรโสม
หมายเลข 49

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
สิริลักษณ์
ทรงศรี
หมายเลข 50

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
ธิดาพร
เกตุทอง
หมายเลข 52

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
แพรววณิชยฐ์
เรืองทอง
หมายเลข 56

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
พิมพ์ณดา
กิตติวิศาลวงศ์
หมายเลข 59

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
ปฏิญญา
ตริวิวัฒน์กุล
หมายเลข 61

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
กัญญาณัฐ
น่วมนารี
หมายเลข 62

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
ชุติกาญจน์
สุวรรณโคตร
หมายเลข 64

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
แพรววัชร
ชมิด
หมายเลข 71

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
วิชุดา
คำยศ
หมายเลข 77

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
ทวีพร
พริ้งจำรัส
หมายเลข 79

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
ชญาธนุส
ศรทัตต์
หมายเลข 82

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
อารียา
ศิลปนาวา
หมายเลข 88

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
อเล็กซานดร้า
แฮงกี่
หมายเลข 91

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
บราลี
ร่วมรักษ์
หมายเลข 92

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
ชนากานต์
สุขสถิตย์
หมายเลข 96

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint
อะแมนดา ชาร์ลีน
ออบดัม
หมายเลข 97

โหวตผ่าน

TrueMoveHTruePoint